پیکاپ ویزا یا همان پیکاپ پاسپورت که همان روند ارسال گذرنامه به سفارت و بازگرداندن آن به همراه ویزا است. پروسه پیکاپ ویزا به این شرح است پس از اینکه پاسخ درخواست از طریق ایمیل به شخص متقاضی رسید فرد با در دست داشتن پاسپورت و پرینت ایمیل خود به سفارت کشور مربوطه مراجعه می کند یا از طریق نماینده یا شرکت های کارگزار با هزینه کمتر و در زمان مدتی کوتاهتر ویزای خود را دریافت می کند البته باید توجه داشت خدمات پیکاپ پاسپورت فقط در صورت اخذ مجوزهای قانونی از پلیس مهاجرت داده می شود.

حضور متقاضی برای صدور ویزا ضروری نیست فقط برای مصاحبه و انگشت نگاری الزامی است به همین علت بیشتر متقاضیان مدارک خود را به فرد دیگری می دهند تا کارهای آنها را به عنوان نماینده انجام دهد.

چنانچه مایل به دریافت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پیکاپ پاسپورت هستید، با کارشناسان ما در "سپندار گشت" در تماس باشید:

تلفن های تماس: 44259127 - 44259216 021

مزایای پیکاپ پاسپورت

از مزایای پیکاپ هزینه پایین آن نسبت به هزینه اقامت در کشور مقصد می باشد پس از آنکه فرد نسبت به درخواست ویزا اقدام کرد دو حالت پیش می آید:

1. موافقت با درخواست ویزا

2.عدم موافقت به اخذ ویزا

در حالت اول بلافاصله پاسپورت به سفارت ارسال می شود که به این مرحله ضمیمه کردن ویزا به پاسپورت اصطلاحا pickup  گفته می شود و در حالت دوم با توجه به علت مردود شدن درخواست ویزا درصدد رفع آن برمی آید.

 

مراحل درخواست پیکاپ ویزا

فرد متقاضی با در دست داشتن نامه و یا ایمیل سفارت و پاسپورت خود به شرکت معتبر مراجعه می کند. (شرکتی که از پلیس مهاجرت ایران مجوز خدمات پیکاپ پاسپورت داشته باشد.) کارشناس و سوپروایزر بخش پیکاپ ویزا در این مرحله موظف به بررسی دقیق مدارک و همچنین اخذ فرم وکالت نامه از متقاضی هستند، مراحل بعدی کاملا بر عهده شرکت است.