مجری تور کیش

موقعيت جغرافيايی و توپوگرافی:

جزيره کيش با مساحت 91 کيلومتر مربع، پيرامون ساحلی 43 کيلومتر و شکل کلی تقريباً بيضی، در فاصله 18 کيلومتری بندر گرزه (بندر آفتاب) - سرزمين پيوسته ايران - در خليج فارس قرار دارد.